Konserwacja

Wykonujemy usługi w zakresie konserwacji urządzeń dźwigowych i dźwignicowych:

Nasza firma wykonuje usługi konserwacyjne wszelkiego typu urządzeń dźwigowych i dźwignicowych. Przeglądy konserwacyjne w/w urządzeń są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

Czynności konserwacyjne obejmują kontrolę wszystkich urządzeń pod względem bezpieczeństwa wraz z pracami regulacyjnymi, które wynikają z wymagań technicznych UDT. Konserwacja obejmuje również działania profilaktyczne (regulacje, smarowanie, czyszczenie oraz wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów dźwigowych). Przeglądy konserwacyjne kończą się wpisem do dziennika dźwigu

Przygotowujemy i uczestniczymy w okresowych i doraźnych badaniach urządzeń dźwigowych wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego.